Geen producten gevonden...
ValetPro

ValetPro - Snow Foam Combo-2 1L

Merk: ValetPro
Beschikbaarheid: Op voorraad
Levertijd: 1-2 werkdagen

SnowFoam Schuimende voorwas op alkaline basis. Verwijdert waxen, olie, benzine en diesel vlekken.

Let op: dit is een strip wash! perfect voorbereiding bij detailing werk!

 

  • Veilig op aluminium
  • Produceert dik schuim
  • Krachtig, reinigend effect Strip-Wash
  • Universeel toepasbaar

 

 

Gebruiksaanwijzing:

 

  1. Verdunnen. Schuimlans: 1: 3 / pompspray: 1:10.
  2. Schuim het gehele voertuig / Pompspray: Spray onderste panelen.
  3. Laten rusten maar niet uitdrogen / pompspray: niet laten drogen.
  4. Vanaf de onderkant afspoelen met een hogedrukreiniger.Veiligheidsvoorschriften

 

Waarschuwingen volgens de CLP-verordening

bijtende

Signaalwoorden: gevaar

Gevaaraanduidingen 
: H315: Veroorzaakt huidirritatie. 
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel


Veiligheidsaanbevelingen : P102: Buiten het bereik van kinderen houden. 
P264: Was de handen grondig na gebruik. 
P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. 
P301 + 330 + 331: NA INSLIKKEN: mond spoelen. GEEN braken opwekken. 
P303 + 361 + 353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): onmiddellijk Verontreinigde klei-mest stukken. Was de huid met water / douche. 
P305 + 351 + 338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen. Ga door met spoelen. 
P315: Onmiddellijk. 
P405: Achter slot bewaren.

Geen reviews gevonden...

Gerelateerde producten

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Manage cookies